Finanční podpora železniční trati Elsterbahnstrecke z prostředků EU

Účelové sdružení pro veřejnou dopravu „Zweckverband öffentlicher Personennahverkehr im Vogtland“ (ZV ÖPNV) je jedním z osmi evropských partnerů v evropském programu „Peripheral Access“. Program podporuje evropskou územní spolupráci v oblasti pracovního trhu, ochrany přírody a dopravy pod oficiálním názvem „Projekt Interreg“. Je součástí strukturální a investiční politiky Evropské unie.

Ve Vogtlandu se jedná o zlepšení veřejné dopravy v příhraničních regionech a ve venkovských oblastech. Do května roku 2020 proto bude tato turisticky atraktivní trať Elstertalbahnstrecke (Železniční trať údolím Halštrova) se svými 30 železničními zastávkami podrobně zkoumána, analyzována a v návaznosti bude společně s odpovědnými aktéry a partnery vypracována přeshraniční marketingová kampaň integrovaného dopravního systému veřejné dopravy EgroNet. Výsledkem by měl být moderní trojjazyčný orientační informační systém s informacemi pro cestující a turistickými nabídkami. Sdružení od něj očekává nárůst počtu cestujících, kteří mohou stát také návštěvníky turistického regionu.

Železniční trať je „dřímající obr“, který chce být probuzen, aby mohl rozvíjet své možnosti. Propojení železniční trati s jinými formami mobility a poskytování turistických a dopravních informací může pomoci při objevování, podporování „pokladů“ podél trati a pocitu sounáležitosti lidí v srdci Evropy, a to od Durynska, přes Sasko až do České republiky. Tato trať si zaslouží lepší nadregionální propagaci. Dopravní svaz Vogtland zve cestující, aby se zde zastavili, a aby se sem vraceli.